Utworzono: 06-09-2019

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

 

zaprasza na seminarium

 

UNIWERSYTET 2.0 – szanse i bariery

wdrażania nowych regulacji prawnych w polskich uczelniach

 

PROGRAM

9:30 Poczęstunek powitalny

10:00 PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOWALCZYK - JM REKTOR UŚ - otwarcie seminarium

10:15 DR ANNA BUDZANOWSKA - DYREKTOR GENERALNY MNiSW:

Ustawa 2.0 – i co dalej?

10:30 PROF. ZW. DR HAB. JANUSZ JANECZEK:

Ustawa 2.0 – wydobyć to, co najlepsze

10:50 DR HAB. MACIEJ GÓRECKI:

`Nauka równoległa` w zwierciadle Scopusa: przykład polskich nauk społecznych i humanistycznych

 

PANEL 1

Ustawa 2.0 a zmiany w uczelniach publicznych i niepublicznych

 

11:45 Bariery we wprowadzaniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

prowadzi dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Uczestnicy panelu:

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (ALK)

Dr hab. prof. SWPS Mikołaj Cześnik (SWPS)

Dr hab. prof. UG Anna Machnikowska (UG)

Dr hab. Waldemar Wojtasik (UŚ)

13:30 Kawa

 

PANEL 2

Nowy model uczelni a nawyki i strategie publikacyjne

 

13:45 Umiędzynarodowienie jako synergia strategii indywidualnych i instytucjonalnych

prowadzi dr hab. Natalia Letki

Uczestnicy panelu:

Dr hab. prof. UW Karolina Safarzyńska (UW)

Dr hab. prof. UJ Michał Wierzchoń (UJ)

Dr Tomasz Żuradzki (UJ)

15:30 Obiad

 

PANEL 3

Rady Uczelni w praktyce

 

16:15 Rady uczelni jako narzędzie wspierania strategii uniwersytetów 2.0

prowadzi dr hab. Dominik Antonowicz

Uczestnicy panelu:

Dr Adam Szot (UMCS, IRSW)

Marcin Krukowski (AGH)

Justyna Morzy (UMK)

Piotr Uszok (UŚ)

18:00 Zakończenie seminarium

 

 

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl