Utworzono: 03-05-2019

Otwarcia konferencji dokonał Kierownik CBPR dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Przybyłych gości powitała również zastępca kierownika CBPR dr hab. Agnieszka Turska-Kawa.

W ramach spotkania odbyło się pięć sesji naukowych. Duży nacisk położono na dyskusję, co sprawiło, że konferencja była bardzo dynamiczna w swej formie. Pierwsze wystąpienie w sesji zatytułowanej „Ewolucja-moralność-etyka”, pt. “An evolutionary perspective on understanding animal ethics” wygłosiła Diana Fleischman z University of Portsmouth, WB, kolejne nt. “Moral vs. ethical status of animals” wygłosił Andrzej Elżanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Drugą sesję (zatytułowaną „Od etyki do prawa: prawa zwierząt i abolicjonizm”) rozpoczął Steven Wise z Non-Human Rights Project, US, wystąpieniem: “The Struggle of the Nonhuman Rights Project to Obtain Legal Rights for Nonhuman Animals”, a następnie głos zabrał David Favre z Michigan State University College of Law, US z wystąpieniem “Animal Rights by Accretion”. W trzeciej części seminarium, zatytułowanej „Prawa zwierząt i konstytucje” wystąpiła Pamela Frasch z Lewis&Clark School of Law, Portland, US z referatem “The American Constitution and Animals: First Amendment Tensions with Animal Protection Principles” oraz wystąpienie pt. “Fundamental Animal Rights in the Finnish Constitution – content and future prospects” zostało zaprezentowane prez Birgittę Wahlberg z Abo Akademi, Turku, FI. Czwartą sesję („Perspektywy prawne”) rozpoczęła Sacha Lucassen z Center for Animal Defence (CFDF), DK, wystąpieniem “Animal-based measures: a step towards rights for farm animals”. Później, wystąpienie nt. „The fundamental rights of animals in practice” zostało zaprezentowane przez Tarję Koskelę z University of Eastern Finland, Kuopio, FI. Następnie, wystąpienie wygłosił Jakub Stencel (Otwarte Klatki, PL), zatytułowane “Is law the worst tool to protect animals? An activist perspective on the effectiveness of legal protection for animals”. Ostatnia sesja – „Perspektywy socjologiczne” – rozpoczęła się od wystąpienia “How Community Attitudes Can Strengthen Abolitionist Arguments” zaprezentowanego przez Greetę Shyam z Monash University, Clayton, AU. Dalej, wystąpienie wygłosiła Hanna Mamzer z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL, zatytułowane „Researching human attitudes towards animals” i wystąpienie zatytułowane „Abstention and veganism. The unfortunate parallels” zostało zaprezentowane przez Włodzimierza Gogłozę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PL. Na koniec, Amy Wilson z Animal Law Reform South Africa, SA, wygłosiła przez Skype wystąpienie “Human and nonhuman animal interests: The need for an integrational approach in law and policy”.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony jej uczestników. Mamy nadzieję, że to początek współpracy zarówno w ramach rodzimych ośrodków zajmujących się problematyką polityk publicznych, jak i tych poza granicami Polski.

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl