Projekt „Analiza wybranych szczegółowych polityk publicznych w kontekście europejskim”

30-06-2021

Z radością informujemy, że od lipca 2021 roku rozpoczynamy projekt Analiza wybranych szczegółowych polityk publicznych w kontekście europejskim”. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki finansowaniu uzyskanemu w konkursie Widzialność Centrów Badawczych”, otwartego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej

Czego brakuje ustawie o ochronie zwierząt?

07-03-2021

Program i link do otwartego seminarium wirtualnego.

Czytaj więcej

List otwarty środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

17-10-2020

W trakcie COP 24 w Katowicach Polska zaproponowała Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji, uzyskując dla niej poparcie 56 państw. Stawia to przed nami wyjątkową odpowiedzialność za realizację zasad sprawiedliwej transformacji, w szczególności Śląska, jako regionu o największej koncentracji wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

 

Apelujemy o jak najszybsze uruchomienie procesu przemian gospodarczych, technologicznych i społecznych,dzięki którym region Górnego Śląska i Zagłębia zostanie możliwie szybko włączony w proces osiągania ambitnych celów europejskiej polityki klimatycznej. Przemiany takie powinny uwzględniać perspektywę znacznie szerszego kręgu interesariuszy niźli tylko reprezentantów górniczych central związkowych – wspólnot samorządowych, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. Jedynie w ten sposób nieuchronne procesy transformacji regionu stworzą szansę na odzyskanie przez Śląsk dynamiki rozwojowej i wykorzystanie jego potencjału w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku.

 

Czytaj więcej

Seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow"

02-12-2019

 

Zaproszenie na seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow" - 19 Grudnia 2019r.

 

 

Czytaj więcej

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl