Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Park Śląski S.A.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zakład Polityki Publicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Faculty of Public Policy Silesian University in Opava

 

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl