Park Śląski

Celem projektu było wykreowanie oferty Parku dla segmentu osób nieodwiedzających go wcale, bądź odwiedzających go rzadko. Oferta została przygotowana w oparciu o wielopłaszczyznowe badania (N=1000), przygotowane przez ekspertów działających w Centrum. Wyniki zostały przekazane Zamawiającemu w formie raportu, w którym zostały zawarte zarówno ilościowe rozkłady uzyskanych danych, ich analiza statystyczna, jak i jakościowa analiza stanowiąca konkretne wytyczne dla Zarządzających Parkiem. Wyniki zostały przedstawione podczas wspólnego spotkania z władzami Parku, które stanowiło otwarte pole dyskusji. Integralną częścią raportu był wykaz zaleceń co do możliwych działań Parku, stanowiących realizację uzgodnionych celów.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Celem projektu była diagnoza postaw i opinii wobec nowego przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – festiwalu JUROMANIA.  Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza wywiadu w dniu imprezy przez przeszkolonych ankieterów (N>500). Wyniki zostały przedstawione Zamawiającemu w formie raportu z zaleceniami i przedyskutowane podczas wspólnego spotkania

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl