Aktualności

Projekt „Analiza wybranych szczegółowych polityk publicznych w kontekście europejskim”

30-06-2021

Z radością informujemy, że od lipca 2021 roku rozpoczynamy projekt Analiza wybranych szczegółowych polityk publicznych w kontekście europejskim”. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki finansowaniu uzyskanemu w konkursie Widzialność Centrów Badawczych”, otwartego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Czego brakuje ustawie o ochronie zwierząt?

07-03-2021

Program i link do otwartego seminarium wirtualnego.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

List otwarty środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

17-10-2020

W trakcie COP 24 w Katowicach Polska zaproponowała Śląską Deklarację Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji, uzyskując dla niej poparcie 56 państw. Stawia to przed nami wyjątkową odpowiedzialność za realizację zasad sprawiedliwej transformacji, w szczególności Śląska, jako regionu o największej koncentracji wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

 

Apelujemy o jak najszybsze uruchomienie procesu przemian gospodarczych, technologicznych i społecznych,dzięki którym region Górnego Śląska i Zagłębia zostanie możliwie szybko włączony w proces osiągania ambitnych celów europejskiej polityki klimatycznej. Przemiany takie powinny uwzględniać perspektywę znacznie szerszego kręgu interesariuszy niźli tylko reprezentantów górniczych central związkowych – wspólnot samorządowych, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. Jedynie w ten sposób nieuchronne procesy transformacji regionu stworzą szansę na odzyskanie przez Śląsk dynamiki rozwojowej i wykorzystanie jego potencjału w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku.

 

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow"

02-12-2019

 

Zaproszenie na seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow" - 19 Grudnia 2019r.

 

 

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Open seminar „Animal Law: Ethics-Law-Constitutions”

03-05-2019

2 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowciach odbyło się otwarte seminarium dyskusyjne „Animal Law: Ethics-Law-Constitutions”. Seminarium było organizowane przez Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

O centrum

Centrum Badawcze Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych. W Centrum są inicjowane, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjno-prawne aspekty polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl