Aktualności

Seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow"

02-12-2019

 

Zaproszenie na seminarium "Law and Public Policy - Today and Tomorrow" - 19 Grudnia 2019r.

 

 

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Open seminar „Animal Law: Ethics-Law-Constitutions”

03-05-2019

2 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowciach odbyło się otwarte seminarium dyskusyjne „Animal Law: Ethics-Law-Constitutions”. Seminarium było organizowane przez Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Otwarte seminarium “Public Policy and Regulation – Methods, Limits and Dilemmas”

15-03-2019

14 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowciach odbyło się otwarte seminarium dyskusyjne “Public Policy and Regulation – Methods, Limits and Dilemmas”. Seminarium było organizowane przez Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

O centrum

Centrum Badawcze Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych. W Centrum są inicjowane, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjno-prawne aspekty polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Kontakt

Centrum Badawcze
Polityki Publicznej
i Problemów Regulacyjnych

ul. Bankowa 5
40-007 Katowice
cbpr@us.edu.pl
www.cbpr.us.edu.pl